Advies & Projectmanagement

Sociaal domein, Zorg & Veiligheid

Welkom op mijn website!

In 2018 heb ik besloten voor mezelf te beginnen. Mijn drijfveer is er alles aan te doen om zowel kinderen als volwassenen in kwetsbare posities centraal te stellen. Na jarenlange ervaring bij verschillende gemeenten en organisaties is het me opgevallen dat er verschillen zijn tussen de werkelijkheid van de cliënt en de professional en de werkelijkheid van managers of beleidsadviseurs. Met alle goede bedoelingen worden visies, missies en beleidsdoelstellingen opgesteld en gelooft men erin dat het werkt in de praktijk. Mijn ervaring is echter dat dat niet altijd zo uitpakt. De bedoeling wordt soms onvoldoende meegenomen of centraal gesteld, hoe vanzelfsprekend deze ook is. Ieder kind of volwassene heeft het recht om gehoord, gezien en gekend te worden, zodat aandacht en steun optimaal is afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt.
 

Mijn expertise is het kunnen vertalen van visie en beleid naar praktijk en uitvoering waarbij de professionals én het kind, de ouder of de volwassene centraal staan. Ik leg gemakkelijk verbanden en ben in staat om een complex (ontwikkel)vraagstuk, probleem of veranderbehoefte uit te werken in concrete handvatten voor de praktijk, zodat dit bijdraagt aan zowel een verbeterde en efficiëntere aanpak als positie van onze cliënten. Ik ben altijd op zoek naar verbinding en ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de kinderen centraal blijven staan en de professionals zich bewust worden van hun toegevoegde waarde in de praktijk.

Daarom ondersteun ik organisaties en netwerksamenwerkingen die zich hard maken voor het realiseren van meer steun, zorg en veiligheid voor kind en gezin. Ik richt me op de (door)ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en implementatie van nieuwe (integrale) samenwerkingsvormen, zodat organisaties leren samen te werken om hun missies daadwerkelijk vertaald te zien naar praktisch uitvoerbaar beleid en gezamenlijk het verschil wordt gemaakt voor het kind, de ouder en het gezin. 

 

Mijn contactgegevens:

Telefoonnummer: 06 18191995

Email: info@mariekekleinjan.nl

 

KvK nummer: 72305770