Advies & Projectmanagement

Sociaal domein, Zorg & Veiligheid


Update: 16 januari 2022

Wat leuk dat je komt kijken op mijn website! 

Mijn ambitie

Mijn ambitie is maatschappelijk impact vergroten door nieuwe inzichten uit onderzoek, innovatie en praktijk te combineren en toe te passen.

Als adviesbureau heb je een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat er niet alleen om hoe je het project uitvoert of waarom bepaalde veranderingen nodig zijn. Het is de mate van invloed die je kan hebben op het praktisch toepasbaar maken van jouw advies. Het gaat om kennis en nieuwe inzichten benutten die werkbaar zijn in de praktijk en een positief effect gaan hebben voor de mensen in een kwetsbare positie. 

Deel je deze ambitie? Wil je samen met mij opdrachten uitvoeren binnen sociaal domein, zorg en veiligheid> of ken je iemand? Laat het me weten!

Zelfstandig ondernemer

In 2018 ben ik gestart als zelfstandig adviseur en projectleider en ik richt mij op sociaal domein, zorg en veiligheid.  Mijn expertise zit met name in het kunnen vertalen van visie en beleid naar praktijk en uitvoering. Ik ben altijd op zoek naar creatieve oplossingen en innovatief in denken en doen. Ik heb veel affiniteit met het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak (MDA) en relevante kennis opgedaan op het gebied van zorg, veiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Achtergrond

Ik ben afgestudeerd in de Orthopedagogiek en heb 9 jaar ervaring als projectleider/adviseur bij BMC adviesbureau. Nadien heb ik een aantal jaren als manager gewerkt bij Veilig Thuis. Vanaf 2018 werk ik als zelfstandige en heb onder meer opdrachten gedaan voor ministerie VWS/ J&V, gemeenten, Zorg- en Veiligheidshuis, Openbaar Ministerie, Nationale Politie, Landelijk Netwerk Veilig Thuis, etc.

Privé
Ik woon in het prachtige Oostvoorne samen met mijn man en twee kinderen (dochter Kate; 2017 en zoon Silvijn; 2019).