Advies & Projectmanagement

Sociaal domein, Zorg & Veiligheid

Mijn Diensten

Mijn expertise zit met name in het kunnen vertalen van visie en beleid naar praktijk en uitvoering. Ik heb veel affiniteit met het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak (MDA) en relevante kennis opgedaan op het snijvlak van straf en zorg, zoals thema’s over veiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen deze thema’s richt ik me op (door)ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en implementatie van nieuwe (integrale) samenwerkingsvormen. Ik ben altijd op zoek naar creatieve oplossingen en ben innovatief in denken en doen. Mijn kracht is mijn conceptuele denkwijze die ik combineer met mijn ervaring uit de praktijk. Dit uit zich in concrete handvatten voor de praktijk en uitwerkingen in werkprocessen en stroomschema’s. Ik ben altijd op zoek naar verbinding en zoek afstemming met organisaties, professionals en multidisciplinaire teams. Mijn werkwijze is te omschrijven als daadkrachtig, transparant en resultaatgericht.

Mijn diensten bestaan uit advies, onderzoek en projecten.